Vragenlijst ASPB hout- en pelletgestookte toestellen

Om wat voor toestel gaat het?

Wat is het bouwjaar van het toestel (wanneer nieuw geplaatst)?

Is het toestel in goede conditie (binnenzijde, dichtingen, glasruit, etc. in orde)?

Hoe vaak wordt het toestel onderhouden door een vakman? (vraag eventueel aan klant)

Hoe vaak wordt de schoorsteen geveegd door een vakman? (vraag eventueel aan klant)

Hoeveel hout verbruikt de klant jaarlijks?

Wat ziet de klant gedurende de laatste 5 tot 10 jaar gebeuren met het houtverbruik?

Hoe is de kwaliteit van het stookhout?

Is het rookgasafvoerkanaal in goede conditie qua veiligheid, uitmonding en staat van onderhoud?

Wilt u nog opmerkingen toevoegen die van belang zijn?