Over ons

Waarom BeterStoken.nl?

BeterStoken.nl is een initiatief van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche, gericht op bewustwording van stoker en samenleving op mogelijkheden rond kwalitatief en verantwoord stookgedrag.

Vier eenvoudige aandachtsvelden worden samengevoegd in een plan van aanpak, waarin zowel de oude als de nieuwe stoker handvatten kan vinden om de eigen situatie te toetsen. Of u nu stookt op hout of pellets.

 

Onze missie

Wij willen er voor zorgen dat vuur, één van de basiselementen in ons bestaan, op een zo goed mogelijke wijze in onze samenleving kan blijven voortbestaan.
Wij willen draagvlak creëren voor nieuwe technologie bij en kennis van het stoken van biomassa. Wij willen zorgen dat iedereen weet dat verantwoord stoken kan en hoe dat moet.

 

De 4 Pijlers

BeterStoken.nl hanteert samen met de NHK vier pijlers om tot kwalitatief stoken te komen.

  1. Een goed toestel
  2. Een correcte installatie
  3. De juiste brandstof
  4. Goed stookgedrag

Bekijk de video en check uw installatie en gedrag!

Doelstellingen

Via BeterStoken.nl wil de NHK draagvlak zoeken bij de stoker en zijn omgeving voor een drietal ambitieuze doelstellingen. Deze ambitie kunnen we slechts waarmaken door actief samen te werken met de overheid, met stakeholders en niet in de laatste plaats met u, de stoker.

50% reductie fijnstof

Een reductie van 50% fijnstof in 2030, ten opzichte van de emissies welke zijn genoemd in het RVO Kennisdocument in 2018.

Terugdringen overlast

Samen met de overheid (landelijk en regionaal) een actieve inzet bevorderen om overlast tegen te gaan. De vier pijlers zijn daarbij uitgangspunt.

Duurzame brandstoffen

Samen met de overheid er naar streven dat stookhout en pellets, gebruikt in onze toestellen, in 2022 gegarandeerd duurzaam zijn.