De 4 pijlers

De 4 pijlers

BeterStoken.nl hanteert samen met de NHK vier pijlers om tot kwalitatief stoken te komen. Dat wil zeggen stoken met een optimaal rendement en een minimum aan emissies. In de filmpjes op deze pagina leggen wij een paar zaken nog kort uit.

1. Een goed toestel:

Een goed toestel is volgens ons ten eerste een toestel wat voldoet aan Ecodesign (kijk voor de volledige lijst hier) en ten tweede een haard of kachel die qua vermogen past bij de ruimte waarin het toestel wordt opgesteld. Een té groot toestel kan nooit optimaal werken in een te kleine ruimte. Het vermogen voor de gemiddeld Nederlandse woonkamer (30-40m²) is 5-7kW. Is uw kamer kleiner kies dan voor een lager vermogen, is uw kamer groter kan u kiezen voor een wat groter toestel.

Klik hier voor een overzicht van alle Ecodesign toestellen bij de NHK leveranciers.

2. Een correcte installatie:

Een goed toestel is waardeloos zonder een goede installatie. Laat die altijd uitvoeren door de DE gecertificeerde installateur. Alle NHK installateurs zijn DE-erkend, een overzicht van de NHK installateurs vindt u hier.  Een goede installatie is belangrijk uit het oogpunt van veiligheid (denk aan schoorsteenbrand) en om ervoor te zorgen dat u zo efficient mogelijk stookt met een minimum aan brandstof (hoogste rendement). Daarvoor zijn zaken zoals ondermeer diameter en lengte van de rookgasafvoer belangrijk. Maar ook zaken zoals omkokering van de rookgasafvoer, opstelling van het toestel ten opzichte van brandbare materialen, uitmondingsgebied, etc, etc. van belang. Daarnaast maakt de gecertificeerde installateur u wegwijs in het gebruik van uw toestel. 

3. De juiste brandstof:

In een houtkachel kunt u ieder type hout stoken mits onbewerkt, van de juiste afmeting en met een vochtigheidsgraad tussen de 12 en 18%. Dat laatste kunt u meten met een vochtigheidsmeter. In de handleiding van uw toestel staat precies beschreven welke maat uw haardhout dient te hebben en hoeveel u tegelijk in het toestel mag stoken. Houd u aan deze instructies. Voor wat betreft de pelletkachels schrijft de fabrikant ook het type pellets voor. Dat zijn vrijwel altijd ENplus A1 klasse pellets. Deze pellets geven het meest optimale rendement, de laagste emissies en het minste onderhoud aan uw toestel. Let er dus op dat deze classificatie op de verpakking van de pellets staat. 

4. Goed stookgedrag:

Indien u zich houdt aan de instructies van de fabrikant van uw toestel en let op zaken zoals de Zwitserse methode, dan stookt u optimaal. Zeer regelmatig worden er door het hele land stooktrainingen georganiseerd.

Bekijk onderstaande video en check uw installatie en gedrag!

Infographic De Vier Pijlers (download)

Wilt u alles nog even overzichtelijk bij elkaar? Download dan deze infographic waarin alle punten kort en bondig zijn opgenomen.

Download de infographic hier.