Stookalert

NHK Stookalert

Fijn dat u het NHK-stookalert gebruikt. Hiermee toont u aan naast een liefhebber van houtstook ook uw verantwoordelijkheid te nemen voor uw leef- en woonomgeving. De NHK neemt sinds 2015 met dit stookalert het initiatief om stokers mee te nemen in bewust stookgedrag.

Let op, het stookalert moet niet worden gezien als stookverbod. Het is vooral bedoeld om u als stoker alert te maken op mogelijk beperkende omstandigheden, zoals mist of windstil weer.

Een ervaren stoker hoeft maar naar buiten te kijken en weet of hij kan stoken. Minder ervaren stokers kunnen een stookalert gebruiken als leerervaring.

Let op, dit stookalert kan afwijken van het stookalert van RIVM (sinds 1 november 2019 actief). De weerkundige parameters achter het stookalert van de NHK zijn anders ingesteld en vooral gericht op windsnelheid en luchtvochtigheid. Onderzocht wordt hoe deze stookalerts op elkaar kunnen worden afgestemd, zodat bij een RIVM stookalert ook op deze pagina een melding verschijnt.