Ga naar de inhoud

Rookgasafvoeren vaste brandstoffen

Een veilige aansluiting op het juiste rookkanaal

Een erg belangrijk onderdeel van de correcte installatie van je houtkachel of pelletkachel is een veilige aansluiting op het rookkanaal. De rook die ontstaat bij de verbranding hout of pellets (vaste brandstoffen) moet immers op een verantwoorde manier weg kunnen. Er bestaan wettelijke eisen waaraan een rookkanaal moet voldoen op het gebied van kwaliteit, materiaal en constructie. Ook hierom raden we aan om een hout- en pelletkachel te laten installeren door een erkende installateur. Deze is namelijk op de hoogte van alle wet- en regelgeving en zal zich hier ook aan houden. Zo zijn de wettelijke eisen voor rookgasafvoeren voor hout- en pelletkachels NIET verschillend, ongeacht wat sommige aanbieders u daarover voorhouden.

Animatie rookkanalen

Waar moet je op letten?

Een veilig en goed werkend rookkanaal is afhankelijk van een aantal belangrijke keuzes. De belangrijkste zetten we op een rij:

  1. Zijn de juiste, gekeurde en veilige materialen gebruikt (CE markering)?
  2. Zijn de afmetingen (dimensionering) conform de installatievoorschriften van de kachel?
  3. Zijn de voorschriften voor omkokering, isolatie en brandveiligheid gevolgd?
  4. Is het juiste uitmondingsgebied (wettelijk bepaald) toegepast om overlast en hinder te voorkomen?
  5. Laat je de schoorsteen voldoende vaak vegen?
  6. Heeft je verzekeraar nog aanvullende eisen (bijvoorbeeld bij een rieten kap)?

Samengevat, een goed en veilig rookkanaal voor een houtkachel en een pelletkachel is essentieel om de brandveiligheid te waarborgen en om efficiënte verbranding te bevorderen. En door een efficiënte verbranding en het op de juiste wijze afvoeren van de rookgassen worden overlast en hinder voorkomen.

Materialen

Het rookkanaal moet zijn gemaakt van hittebestendige materialen, zoals roestvast staal, keramiek, metselwerk met een flexibele RVS voering of geïsoleerd dubbelwandig roestvast staal. Deze materialen kunnen de hoge temperaturen van de rook afvoeren zonder dat er brandgevaar ontstaat. De kwaliteit van de gebruikte materialen krijgt meer en meer aandacht, ook van controlerende instanties (bijvoorbeeld Inspectie Leefomgeving en Transport) en van verzekeraars. Zo moet elk rookkanaal naast een CE-keurmerk voorzien zijn van een zogenaamde DOP-verklaring, een keuringsrapport en niet in de laatste plaats deugdelijke installatievoorschriften waaruit blijkt hoe een veilige en deugdelijke installatie kan worden voorzien. Een CE=markering zonder bovengenoemde voorwaarden heeft geen rechtsgeldigheid.

Isolatie en schoorsteenbrand

De veiligheid van een rookkanaal wordt niet vastgesteld onder normale gebruiksomstandigheden. De ultieme test van een rookkanaal is namelijk de temperatuur die ontstaat bij schoorsteenbrand. Ook dan moet de isolatie én de inbouwmethode zodanig zijn beproefd, dat geen brand in de omliggende constructie en ruimte zoals een slaapkamer kan ontstaan. Een gekeurd en goed aangelegd rookkanaal beperkt de warmteoverdracht naar brandbare materialen in de leefruimte, de muren of plafonds dan ook zodanig dat het risico op brand tot een minimum wordt beperkt.
Om aan de NL bouwvoorschriften te voldoen is in vrijwel alle gevallen dan ook een zogenaamde omkokering noodzakelijk. De omkokering voorziet enerzijds in een veilige afstand tot brandbare constructiedelen, anderzijds dient deze als aanraakveiligheid. De afstand tot brandbare materialen moet immers duurzaam kunnen worden gewaarborgd.

Juiste afmetingen

Het rookkanaal moet de juiste diameter hebben in relatie tot de grootte van de kachel en de lengte van het kanaal. Te kleine diameters kunnen leiden tot slechte trek en ophoping van roet, terwijl te grote diameters de warmte inefficiënt afvoeren. Bij toepassing van de juiste diameter zal het door de toestelfabrkant beoogde rendement behaald kunnen worden. De installatievoorschriften van het toestel bieden hierin als het goed is de nodige duidelijkheid, uw installateur beschikt over de noodzakelijke vakkennis om dit juist te kunnen beoordelen en adviseren.

Lengte en uitmondingshoogte

Een rookkanaal moet voldoende verticaal zijn om een goede trek te creëren, wat essentieel is voor een efficiënte verbranding en om rook terugslag te voorkomen. Ook moet het kanaal de juiste hoogte hebben om goed boven het dak uit te steken (uitmondingsgebied) en te voorkomen dat rook en vonken in contact komen met brandbare materialen. Ook wordt op deze wijze overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Regelmatig onderhoud

Regelmatige reiniging en inspectie van het rookkanaal zijn cruciaal om ophoping van creosoot (een brandbaar bijproduct van houtverbranding) te voorkomen en om eventuele problemen tijdig op te sporen, zoals scheuren of verstoppingen. Advies is om minimaal 1 maal per jaar de schoorsteen te laten vegen door een schoorsteenveger welke lid is van de ASPB (www.schoorsteenveger.nl).

Installatie volgens de regels

Het rookkanaal moet worden geïnstalleerd volgens de lokale bouwvoorschriften en de aanbevelingen van de fabrikant van de houtkachel én het rookkanaal. Goedkopere aanbieders leveren te vaak RVS materiaal van een lagere kwaliteit, zonder de juiste DOP-verklaring en zonder de verplichte installatievoorschriften. In dergelijke gevallen is het gevoerde CE- keurmerk dan ook ongeldig. Een professionele installatie door een ervaren vakman is dan ook sterk aanbevolen om ervoor te zorgen dat alles correct en veilig wordt geïnstalleerd. Particulieren of klusbedrijven die zelf een rookkanaal aanleggen vallen uiteraard onder dezelfde regels. Bij calamiteiten zal de brandverzekeraar toetsen op de naleving van de wet en regelgeving.

Veilige en verantwoorde installatie

Zoals je ziet, zijn er nogal wat zaken waar je op moet letten bij een veilige en verantwoorde installatie van een houtkachel en het bijbehorende rookkanaal. Geen werk voor doe-het-zelvers wat ons betreft, ook niet van aannemers of bouwbedrijven zonder de benodigde vakopleiding. Bezoek een specialist bij jou in de buurt en maak snel een afspraak, of bezoek een van de vele showrooms in ons land. Hier krijg je advies op maat door een van de vele opgeleide en erkende NHK-specialisten.

 

  • Deel